έπιπλα γραφείου,έπιπλα σπιτιού

Συμμετοχή της εταιρίας ''ALEXANDRIDIS" με την τοποθέτηση όλων των επίπλων για

τις ανάγκες της παράστασης του έργου "Χωρίζουμε λέμε" στο θέατρο ΑΘΗΝΑ.